Задачі математична статистика

 

Содержание

7. 6. 1. На підприємстві, де кількість працівників складає 1000 осіб, було проведено вибіркове обстеження працівників. Способом випадкового безповторного відбору було відібрано 50 осіб. Результати обстеження наступні:
Таблиця 7. 6. 1
Вік працівників(років) до ЗО 30-40 40-50 50-60 старше 60
Кількість працівників 8 22 10 6 4
З імовірністю 0,997 визначити межі, в яких знаходиться се¬редній вік працівників підприємства.
7. 6. 2. Для вивчення продуктивності праці токарів на машинобудівельному підприємстві було проведено 10% вибіркове обстеження 100 працівників способом випадкового безповтор¬ного відбору. В результаті обстеження отримано дані про витра¬ти часу на обробку однієї деталі:
Таблиця 7. 6. 2
Час обробки однієї деталі(хвилин) 18-20 20-22 22-24 24-26 26-28 28-30
Кількість працівників 2 8 24 50 12 4

З імовірністю 0,997 визначити межі, в яких знаходиться середній час обробки однієї деталі токарями підприємства.
7. 6. 3. За плодами контрольної перевірки податкови¬ми службами 400 бізнесових структур 140 з перевірених у податконих деклараціях. за минулий рік вказали не всі до¬ходи, які підлягають оподаткуванню.
Визначте частку бізнесових структур, які приховують частину доходів від сплати податків, та довірчі межі частки з імовірністю 0,954.
Чи погоджуються вибіркові дані з твердженням, що 40% бізнесових структур не сплачують податків у повному об¬сязі ?
7. 6. 4. Для встановлення середнього. піку 50 тис. читачів бібліотек необхідно вести вибірку з читацьких карток способом механічного підбору. Попередньо встановлено, що середнє квадратичне відхилення віку читачів дорівнює 10 років. Визначити необхідний обсяг вибірки за умови, що з імовірністю 0,954 похибка вибірки буде не більше двох років.
7. 6. 5. Для визначення середнього розміру вкладу певної категорії вкладників у банчок міста, де кількість вкладників ставить 5000, необхідно вести вибірку рахунків мето¬дом механічного відбору. Попередньо встановлено, що се¬реднє квадратичне відхилення розмірів внесків ставить 120грн.
Визначити необхідний обсяг вибірки за умови, що з імовірністю 0,954 похибка вибірки не перевищить 10 гри.
7. 6. 6. Хімічний аналіз 10 партій сперма дав такі показни¬ки кислотності(у градусах Тернера): 18; 21; 17; 19; 20; 23; 16; 22; 24; 21.
Визначте:
а) середній рівень кислотності сперма та граничну похиб¬ку вибірки для середньої з імовірністю 0,95;
б) частку сперма, що відповідає стандартові(не більше 21), та похибку вибірки для частки з імовірністю 0,95;
в) скільки партій сперма необхідно перевірити, щоб по¬хибка вибірки для частки необычного сперма зменшилась у 2 рази ?
7. 6. 7. З різних вагонів вугілля, яке надійшло на електро¬станцію, з метою визначення його зольності взято 100 проб. Результати аналізу такі:
Таблиця 7. 6. 1
Зольність, % до 14 14- 16 16- 18 18-20 20 і більше Разом
Кількість проб 8 17 36 25 14 100
Визначте:
а) середню зольність вугілля та довірчий інтервал для се- J редньої з імовірністю 0,954;
б) з тією ж імовірністю визначте довірчий інтервал частки; вугілля, зольність якого менша 16%.
7. 6. 8. У місті за допомогою способу випадкового повторного відбору планується визначити чисельність дітей.
Яким виноват бути обсяг вибірки для такого, щоб з імовірністю 0,997 похибка вибірки не перевищувала 1,0 особи, якщо на основі попередніх обстежень відомо, що дисперсія дорівнює 9,0.
7. 6. 9. Результати вибіркового обстеження 100 домогосподарств характеризуються наведеними в таблиці даними.
Для кожного показника визначте відносну похибку вибірки з імовірністю 0,954, порівняйте їх, зробіть висновки.
Таблиця 7. 6. 4
Показник Середній рівень Коефіцієнт варіації, %
Середня кількість членів домо-господарства, осіб 3,1 35
Середня кількість працюючих, осіб 2,2 ЗО
Місячний середній заработок на члена сім\'ї, гр. од. 131 52
Розмір житлової площі на члена сім\'ї, м2 7,0 66
Споживання хліба, кг/людину 80 18
7. 6. 10. У місті планується визначити середній розмір сім\'ї способом випадкового повторного відбору. Яким виноват бути обсяг вибірки, щоб з ймовірністю 0,954 похибка вибірки не перевищувала 0,5 особи, якщо на основі попередніх обстежень свідомо, що дисперсія дорівнює 2,25 ?
7. 6. 11. На підприємстві необхідно вести вибіркове обстеження працівників способом випадкового повторного відбору для визначення середньої заробітної плати. Якою виноват бути обсяг вибірки, щоб з імовірністю 0,997 похибка вибірки не перевищувала 30 грн, якщо на основі попередніх обстежень Свідомо, що дисперсія дорівнює 144.

Выдержка

Литература

Купить работу за 800 руб.

РОЗВЯЗОК: Для знаходження середнього віку працівників складемо таблицю: Вік працівників, років Кількість працівників, 1 до 30 8 25 200 231,04 1848,322 30

Больше работ по теме:

Задачки сообразно статистике вариант 5
Контрольная, стр. 20, университет (2006), цена: 500 руб.
Задачки статистика вариант 6
Контрольная, стр. 17, университет (2006), цена: 500 руб.
Статистика
Контрольная, стр. 10, университет (2006), цена: 500 руб.
Контрольная служба №2.
Контрольная, стр. 8, Москва (2006), цена: 500 руб.
Контрольная служба №1.
Контрольная, стр. 33, Москва (2006), цена: 650 руб.

Предмет: Статистика и статистическое наблюдение

Тип работы: Контрольная

Страниц: 15

ВУЗ, город: НТУУ

Год сдачи: 2006

Цена: 800 руб.

Новости образования

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: MAIL@SKACHAT-REFERATY.RU

Скачать реферат © 2021 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ