Маркетингова політика ПМП "Арконі"

 

Вінницький фінансово-економічний університет

Кафедра менеджменту
Звіт

Про виробничу практику на ПМП "Арконі"

Вінниця – 2010 р.

Зміст


Вступ

1. Загальна характеристика ПМП "Арконі"

1.1 Історія розвитку та предмет діяльності ПМП "Арконі"

1.2 Організаційно-економічна характеристика ПМП "Арконі"

1.3 Господарські відносини з контрагентами

1.4 Маркетингова політика ПМП "Арконі"

1.5 Планування виробничо-господарської та фінансової діяльності

1.6 Управління персоналом на ПМП "Арконі"

2. Аналіз процесу оперативного контролю на ПМП "Арконі"

Висновки та пропозиції

Додатки


Вступ


Місцем проходження практики є ПМП "Арконі" м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 88.

Фірма "Арконі" здійснює весь спектр будівельно-монтажних і ремонтних робіт з гарантією якості: будівництво та ремонт приватних будинків, котеджів ("під ключ"), а також ремонт офісів, кімнат і виробничих приміщень.

Даша компанія виконує роботи із застосуванням сучасних будівельних матеріалів і технологій, завжди прагнучи "йти в ногу з часом". Робота виконується в поставлені замовником терміни. Також здійснюється підбір і постачання будівельних матеріалів та обладнання. При будівництві застосовуються сертифіковані сучасні екологічно чисті будматеріали. Гарантується якісне та надійне виконання.

Практика проходила в відділі маркетингу з продажу. Основними завданнями відділу є збільшення продажів продукції ПМП "Арконі". Проте, окрім збільшення продажів, одним із основних пріоритетів є поширенні популярності даного підприємства. Розробка як короткотермінових та довготермінових маркетингових компаній.

Результатом роботи у відділі маркетингу є створення короткотермінового плану маркетингу, який планують втілити на підприємстві на протязі 1-2 місяців.

Під час проходження практики застосовувались знання набуті в процесі навчання.


1. Загальна характеристика ПМП "Арконі"


1.1 Історія розвитку та предмет діяльності ПМП "Арконі"


ПМП "Арконі" м. Вінниця, вул. 1-го Травня, 88

тел. +38 (0432) 56-20-37, 61-17-10 E-mail: info@arkony.com.ua

Будівельна компанія "Арконі" вже більше дев'яти років здійснює свою діяльність на території Вінниччини та України. На самому початку свого заснування компанія займалася проведенням ремонтно-будівельних робіт. Вона пройшла шлях від невеликої фірми, постійно стикається з проблемою закупівлі необхідних будівельних матеріалів, до великої будівельної організації, яка зараз і займається закупівлею матеріалів з подальшою реалізацією будівельним фірмам та організаціям.

На сьогоднішній день фірма є регіональним представником продукції від провідних світових виробників (брендів): Scanmix, Northcliffe, Armstrong, Gardinia, Lafarge, Jonhstone's, Поліфарб Україна, Альта-Профіль, Версаль і Dufa.

Крім того, фірма "Арконі" здійснює весь спектр будівельно-монтажних і ремонтних робіт з гарантією якості: будівництво та ремонт приватних будинків, котеджів ("під ключ"), а також ремонт офісів, кімнат і виробничих приміщень.

Наша компанія виконує роботи із застосуванням сучасних будівельних матеріалів і технологій, завжди прагнучи "йти в ногу з часом". Робота виконується в поставлені замовником терміни. Також здійснюється підбір і постачання будівельних матеріалів та обладнання. При будівництві застосовуються сертифіковані сучасні екологічно чисті будматеріали. Гарантується якісне та надійне виконання. Основний успіху будівельної компанії є висока якість робіт, професіоналізм персоналу, прогресивні технології, сучасні будівельні матеріали і чітка, до дрібниць продумана організація виробництва. По порівнянні з більшістю інших будівельних фірм, що працюють у Вінниці, "Арконі" забезпечує своїм клієнтам ряд істотних переваг. По-перше, - при високому рівні будівництва або обробки, ціни виробництва робіт значно нижче. Це досягається за рахунок зменшення накладних витрат, пов'язаних із закупівлею будівельних матеріалів. По-друге, - надається гарантія якості і термінів плюс гарантійне і післягарантійне обслуговування. Засновувалась на власному досвіді, фірма намагається знайти індивідуальний підхід до кожного замовника, запропонувати зручний для нього варіант співпраці, оптимальний і гнучкий метод взаємин. Вартість розраховується для кожного об'єкта окремо в залежності від класу, умов і характеру робіт. Компанія використовує гнучку систему знижок.


1.2 Організаційно-економічна характеристика ПМП "Арконі"


Організаційна структура підприємства є лінійно-функціональною. Лінійному керівнику в розробці відповідних рішень, програм, планів допомагають його функціональні замісники. Вони проводять свої рішення через вище керівництво ї доводять їх до виконавців нижчого рівня, їх роль на підприємстві дуже значна, оскільки вони здійснюють технічну підготовку діяльності, розробляють варіанти рішень питань, пов'язаних з керівництвом діяльності, звільняють генерального директора від планування, фінансових розрахунків, матеріально-технічного забезпечення і т. ін. Управління фінансовою діяльністю здійснює фінансовий директор. Разом з генеральним директором він несе відповідальність за фінансовий стан підприємства. Збутово-маркетингова діяльність належить менеджеру по збуту. Облік діяльності фірми здійснює головний бухгалтер. Комерційний директор здійснює оперативне планування, реалізацію поставлених завдань, вносить відповідні корективи та здійснює контроль за процесом виконання плану. Взагалі, економічна служба побудована на принципі максимального врахування динаміки навколишнього середовища. Виходячи з цього, комерційний директор здійснює ціноутворення, прогнозування, економічний аналіз та управління персоналом. Свою діяльність, виходячи з стратегії розвитку підприємства, що визначає генеральний директор, він будує на основі інформації, отриманої від фінансового директора, менеджера по збуту та головного бухгалтера. Організаційна структура постійно вдосконалюється, все більше пристосовується до ринкових умов господарювання, але головним напрямком вдосконалення є перехід до стратегічного менеджменту. Для більш повної характеристики Приватного малого підприємства "Арконі" розглянемо його основні економічні показники та їх динаміку на протязі 2006-2008 рр. (табл.1.1).


Таблиця 1.1 Рівень та динаміка основних економічних показників ПМП "Арконі" 2006-2008 рр.

Показники

Роки

Відносне відхилення звітного року від, %

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2006 р.

2007 р.

1. Обсяг продукції (робіт, послуг) у порівняльних оптових цінах, тис. грн.

3046,7

2853,3

3523,0

13,5

19,0

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) у порівняльних цінах, тис. грн.

2539,1

2377,8

2936,0

13,5

19,0

3. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, тис. грн.

27,6

- 39,3

- 67,0

58,8

41,3

4. Собівартість продукції, тис. грн.

2339,5

2109,4

2644,0

11,5

20,2

5. Середньооблікова чисельність працівників основного виду діяльності, осіб.

19

20

23

17,3

13,0

6. Фонд оплати праці, тис. грн.

474,9

424,2

493,0

3,67

13,95

7. Середня продуктивність праці, грн. на особу

160,35

142,66

153,17

4,6

6,8

8. Рентабельність капіталу

1,27

1,62

1,8

29,45

10,0

9. Середньорічна заробітна плата

24,9

21,21

21,43

16,52

1,04


Показники діяльності підприємства показують про досить високий рівень росту прибутків підприємства, що відображається і на кількості робочих місць, заробітній платі та інших показниках, які характеризують фінансовий стан підприємства, його економічний потенціал.

Так, у порівнянні 2006-2008 рр. обсяг продукції збільшився на 13,5%, що свідчить про збільшення обороту продукції, запровадженні системі знижок, що дозволяють користуватися послугами саме цього підприємства; урізноманітненні товарів, що знаходяться на реалізації.

Чистий дохід від реалізації на протязі 2006-2008 рр. збільшився на 13,5%. Даний показник свідчить, що підприємство на протязі аналізованого періоду примножило свій чистий дохід за рахунок збільшення обсягу реалізованої продукції, а не за рахунок безпідставного підняття цін.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування на протязі 2006-2008 рр. зменшився на 58,8%.

На 17,3% зросла кількість працівників на протязі 2006-2008 рр., що свідчить про те, що підприємство розширює свою діяльність, і тим самим створює робочі місця.

Зріс фонд оплати праці на 3,67%, що свідчить про зростання заробітних плат.

Зросла продуктивність праці на 4,6%, що свідчить про впровадження новітніх методик удосконалення організації праці та комп’ютеризацію процесу праці.

Середньорічна заробітна плата зросла на 16,52%, як наслідок зростання фонду оплати праці та продуктивності праці на підприємстві.

З кожним роком зростає рентабельність підприємства.


1.3 Господарські відносини з контрагентами


Найбільш вагомими контрагентами приватне підприємства "Арконі" є ПП "Захід", ЗАТ УПТК "Криворіжіндустрбуд", ТОВ "Ліанда", ЗАТ "Центрспецпром", ПП "Флора", ВАТ "Костопільський ДБК", ВАТ "Львівпокізол", СП "Західно-українська меблева фабрика" та ряд інших контрагентів.

Господарські відносини між підприємствами оформлюються шляхом підписання договорів, угод, листування. Відсутність грошових коштів на рахунках багатьох підприємств вимушує постачальників користуватися такими формами оплати як передплата та бартер. В загальному обсязі діяльності переважають бартерні контракти.

Реалізація продукції здійснюється через мережу роздрібної мілко-оптової торгівлі. Самостійних роздрібних точок підприємство поки що не має, але в майбутньому планується створити у місті ряд магазинів.

Безпосереднє спілкування з контрагентами здійснює генеральний та комерційний директора.

ПМП "Арконі" має один основний рахунок в національній валюті у КФ КБ "Приватбанк". Нажаль, з-за відсутності високо ліквідних основних фондів підприємство не має можливості брати кредити в банку для збільшення обсягу оборотних коштів, яких останнім часом дуже не вистачає.

Основною проблемою підприємства у відносинах з контрагентами є криза неплатежів та зниження обсягів виробництва в різних галузях господарства. Але, незважаючи на всілякі негаразди, підприємство користується високим авторитетом у партнерів, оскільки за 4 роки існування довело, що здатне ефективно працювати, бути надійним партнером по бізнесу.

Негативно впливає на комерційну діяльність жорстка податкова політика держави, що позбавляє підприємство, необхідних-йому, оборотних коштів та примушує шукати шляхи обходу податкового законодавства.


1.4 Маркетингова політика ПМП "Арконі"


Маркетингова діяльність на підприємстві являє собою систему з 3-х елементів: організаційно-управлінського, дослідницького та контрольного. Завдання організаційно-управлінського елементу - забезпечення необхідною інформацією та координування роботи з орієнтацією на вимоги ринку. Функції: збір, обробка та зберігання інформації, підготовка даних для прийняття управлінських рішень, формування попиту і стимулювання збуту продукції.

Маркетингові функції на підприємстві виконує менеджер по збуту, комерційний директор та сам генеральний директор. Основні функції маркетингу можна виділити, як:

- аналіз та прогнозування ринку збуту;

- аналіз конкуренції, попиту, цінової політики в галузі;

- оцінка конкурентоспроможності продукції;

- обґрунтування та проведення рекламних заходів.

Управління діяльністю на ПМП розділяється на 3 рівні: стратегічний, тактичний та оперативний. Вид стратегії, тактики та оперативні рішення розробляються менеджером по збуту і затверджуються генеральним директором.

Стратегією маркетингової діяльності ПМП "Арконі" є завоювання лідируючих позицій на ринку постачання будівельних матеріалів, довіри споживачів.

Оперативне вивчення ринку та прогноз розвитку його потреб здійснюється систематично, взаємопов'язане і узгоджено, щоб одна інформація доповнювала іншу. Тільки це сприяє ефективній діяльності, швидкому обігу та повному споживанню.

Аналіз ринкових можливостей підприємства, дослідження попиту на продукцію в різний період часу дає можливість визначити сезонну продукцію і на основі цього максимізувати прибутки. Так, наприклад, в осінньо-зимовий період зростає попит на меблі, кондитерські вироби, а весняно-літній - на будівельні матеріали. Роблячи ставку на визначені види продукції в певний сезон підприємство найменше ризикує заморозити оборотні кошти.

Отже, виходячи з аналізу маркетингової діяльності підприємства, можна сказати, що на сьогоднішній день роль маркетингової діяльності значно зросла а конкурентоспроможність продукції підприємства на внутрішньому ринку досить висока.


1.5 Планування виробничо-господарської та фінансової діяльності


Планування виробничо-господарської та фінансової діяльності, підприємство здійснює самостійно. Визначення перспектив свого розвитку відбувається виходячи з попиту на продукцію, роботи, послуги і необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку, підвищення особистих прибутків працівників. Постачання продукції, надання послуг, виконання робіт відбувається на бартерній та кредитній основі.

Плануючи обсяг і структуру реалізації, підприємство виходить з досягнення таких показників товарообігу, що максимально забезпечили б ефективність використання наявного ресурсного потенціалу підприємства, максимально забезпечили б раніше обумовлений обсяг прибутку, достатнього для реалізації цілей розвитку в плановому періоді.

Саме остання цільова установка пріоритетна для ПМП "Арконі" на ранній стадії його життєвого циклу. Реалізація її не обмежує можливості ні асортиментної, ні регіональної диверсифікації торгівельної діяльності підприємства в процесі планування товарообігу.

Виходячи з пріоритетної цільової установки, формуються задачі проведення аналізу обсягу і структури реалізації товарів. В ході такого аналізу розглядаються загальні та частинні показники розвитку реалізації товарів в передплановому періоді. Враховуючи Індекс інфляції забезпечується співставлення цін. Взагалі, в системі загальних показників найбільшу роль відіграють:

а) показники динаміки реалізації товарів;

б) показники рівномірності реалізації товарів;

в) показники структури реалізації товарів;

г) показники, що характеризують вплив окремих факторів на зміну обсягів реалізації товарів.

Система частинних показників будується довільно в залежності від цільової установки розвитку товарообігу і покликана доповнити вихідну базу розрахунків планових показників.

Отже, плануючи обсяг і структуру реалізації товарів в умовах ризику керівництво передбачає результати різних альтернатив. Невідома лише ймовірність досягнення кожного результату. Задача полягає в тому, щоб виявити ймовірність кожного результату і на цій основі приймати рішення, маючи на увазі кінцевий стан бажаного результату. Основним планом діяльності підприємства є бізнес-план, де визначається план ресурсного забезпечення, оціночні показники діяльності, плани фінансових результатів та соціального розвитку.

Позитивну роль в управління діяльністю підприємством відіграє інформаційно-комп'ютерне забезпечення персоналу.


1.6 Управління персоналом на ПМП "Арконі"


Система управління персоналом ПМП "Арконі", що складається з 20 чоловік, являє собою підсистеми умов праці, трудових відносин, оформлення та обліку кадрів.

Стосовно першої підсистеми слід відмітити, що умови праці відповідають вимогам психофізіології, психоестетики, охорони праці та навколишнього середовища. Робочі приміщення добре оформлені і сприяють трудовій діяльності.

Трудові відносини в колективі сповнені взаємоповаги, взаєморозуміння, тісних дружніх стосунків. Конфліктні ситуації трапляються дуже рідко і швидко вирішуються.

Оформлення і облік кадрів веде комерційний директор. Керівництво підприємства схильне до стабільності чисельності працівників. В зв'язку з цим, на підприємстві велика увага приділяється своєчасній виплаті заробітної платні, мотивації, матеріальному заохоченню, сприянню позитивному психологічному клімату в колективі. Відповідно до обсягів отриманого прибутку нараховуються премії.

Велика робота проводиться у перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, їх пристосуванню до нових умов господарювання та загальної комп'ютеризації


2. Аналіз процесу оперативного контролю на ПМП "Арконі"


Система внутрішнього економічного контролю визначається внутрішніми правилами та процедурами контролю, які запроваджуються власником підприємства для досягнення поставленої мети – забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньої господарської політики, збереження та раціонального використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій і помилок, достовірності бухгалтерських записів та своєчасної підготовки фінансової інформації. Система внутрішнього економічного контролю виходить за межі тих аспектів, котрі безпосередньо стосуються тільки бухгалтерського обліку і включає в себе:

а) середовище контролю, де відбуваються операції – заходи і записи, які характеризують загальне ставлення керівництва і власників підприємства до діючої системи внутрішнього контролю, важливість діючої системи внутрішнього контролю для підприємства.

До факторів середовища контролю належать:

- діяльність керівництва (власників);

- економічна політика та методи керівництва;

- організаційна структура підприємства і методи розподілу функцій управління та відповідальності;

- управлінські методи контролю, в тому числі кадрова політика і практика, а також порядок розподілу обов’язків;

б) специфічні заходи контролю, які забезпечують:

- періодичне зіставлення, аналіз і перевірку рахунків;

- перевірку арифметичної точності записів;

- контроль умов функціонування та використання комп’ютерних інформаційних систем, зокрема підтримання контролю над періодичними змінами комп’ютерних програм, доступ до бази інформаційних даних;

- введення та перевірку контрольних рахунків і перевірочних облікових реєстрів по рахунках;

- порядок проходження та затвердження документів (графік документообігу);

- зіставлення прийнятих внутрішніх правил з вимогами законодавчих актів та зовнішніми джерелами інформації;

- порівняння загальної суми наявних грошових коштів, вартості цінних паперів і товарно-матеріальних запасів із записами в облікових реєстрах;

- порівняння та аналіз фінансових результатів діяльності підприємства з показниками фінансового плану (прогнозу).

Для досягнення мети за наслідками економічного контролю можуть коригуватися: правила здійснення господарських операцій; існуючі норми і нормативи, а також одночасно як правила здійснення господарських операцій, так і існуючі норми і нормативи.

З метою координації складових частин управління підприємством для одержання максимального доходу власник може застосовувати систему контролінгу.

Функції внутрішнього економічного контролю за господарською діяльністю підприємства, крім власника, від його імені можуть здійснювати бухгалтерська служба через систему бухгалтерського і внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, реві Бухгалтерська служба є органом контролю виконавчих органів управління підприємством.

Бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Головним завданням бухгалтерського обліку є:

- ревізійна комісія та аудиторські організації (аудитори).

- забезпечення контролю за виконанням зобов’язань, наявністю та рухом майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до діючих внутрішніх і зовнішніх нормативів і кошторисів;

- своєчасне запобігання негативним явищам у фінансово-господарській діяльності, виявлення та мобілізація внутрішньогосподарських резервів;

- формування повної, достовірної інформації про господарські процеси і результати діяльності підприємства, необхідної для оперативного керівництва та управління, а також для її використання інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, фінансовими, податковими, статистичними і банківськими установами та іншими зацікавленими органами.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність грунтуються на таких основних принципах:

обачність – застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

повне висвітлення – фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

автономність – кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв’язку з чим особисте майно та зобов’язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;

послідовність – постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обгрунтована та розкрита у фінансовій звітності;

безперервність – оцінка активів та зобов’язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;

нарахування та відповідність доходів і витрат – для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

превалювання сутності над формою – операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

історична (фактична) собівартість – пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

єдиний грошовий вимірник – вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;

періодичність – можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:

- введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;

- користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;

- ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;

- самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства:

- забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання у встановлені строки фінансової звітності;

- організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

- бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

- забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Органом контролю власників за господарською діяльністю підприємства є ревізійна комісія.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами власників і підзвітна їм. Наявність ревізійної комісії в структурі органів управління підприємств, крім приватних та державних, є обов’язковою.

Ревізійна комісія у відповідності з покладеними на неї завданнями контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність правління (виконавчих органів) підприємства. Під час виконання своїх функцій ревізійна комісія підприємства здійснює:

- перевірку фінансової документації підприємства, ведення якої забезпечує правління;

- перевірку дотримання правлінням у фінансово-господарській та виробничій діяльності нормативів та правил, встановлених чинним законодавством України, статутом підприємства, внутрішніми нормативними документами та рішеннями загальних зборів власників та спостережної ради;

- перевірку своєчасності та правильності платежів постачальникам продукції та послуг, платежів до бюджету, нарахувань та виплат дивідендів, відсотків за облігаціями, погашення інших зобов’язань;

- перевірку правильності складання балансів підприємства, декларацій, звітної документації для податкових та статистичних органів;

- перевірку використання коштів резервного та інших фондів підприємства;

- перевірку дотримання порядку оплати акцій акціонерами, внесків власниками, передбаченого установчими документами;

- перевірку сплати акціонерами та власниками встановленої пені за несвоєчасну оплату акцій (паїв), що ними придбаваються;

- аналіз фінансового стану підприємства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів, виявлення резервів покращення економічного стану підприємства та розробку рекомендацій для органів управління підприємства;

- аналіз відповідності ведення бухгалтерського та статистичного обліку відповідним нормативним документам.

Ревізійна комісія зобов’язана:

- здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю правління шляхом проведення чергових та позачергових перевірок (ревізій);

- своєчасно доводити до відома загальних зборів, спостережної ради, правління результати проведених перевірок у формі письмових звітів, доповідних записок, повідомлень на засіданнях органів управління підприємства;

- інформувати загальні збори, а в перерві між ними – спостережну раду, про всі виявлені під час перевірок недоліки та зловживання посадових осіб підприємства;

- готувати висновки стосовно річних звітів та балансів, без яких загальні збори неправомочні затверджувати баланс;

- вимагати скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам підприємства або виявлення зловживань з боку посадових осіб підприємства.

Під час виконання своїх обов’язків члени ревізійної комісії повинні належним чином вивчити усі документи та матеріали, що стосуються предмету перевірок. При цьому члени ревізійної комісії повинні зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційні відомості, до яких члени ревізійної комісії мають доступ під час виконання своїх функцій.

Загалом на ПМП "Арконі" проводиться ціла система оперативного контролю, яка проводиться в напрямку продажу товарів (табл. 2.2).


Таблиця 2.2 Оперативний контроль продажу товарів ПМП "Арконі" на протязі січня 2008 р.

№ п/п

Назва

Планові показники

Фактичні показники

Відхилення, шт

1

2

3

4

5

2

Вікна, шт

57

72

+15

3

Двері, шт

26

24

-2

4

Ролети, шт

15

17

+2


Дані таблиці 2.2 свідчать про зростання фактичних показників від запланованих на січень 2008 року на вікнах і ролетах. Що ж свідчить про двері, то оперативний контроль показує, що фактичний продаж є нижчим від запланованого.

Дослідження проведенні стосовно кількості проданого товару і його запланованих показників найбільш повно показує недоліки в роботі того, чи іншого відділу чи особи. Так, завдяки оперативному контролю кількості проданого товару можна говорити про неналежне врахування в рекламних компаніях такого товару як двері. Оскільки більшість рекламних компаній ПМП "Арконі" побудовані на рекламі вікон. Тому саме, таке дослідження дає сигнал про не доопрацювання, або однобокість рекламних компаній.

У разі, ж якщо рекламна компанія побудована правильно, і висвітлює різні товарні групи підприємства ПМП "Арконі", то варто звернути увагу на рівень якості даного виду товарів.

Розглянемо на основі оперативного контролю якість продукції ПМП "Арконі" табл. 2.3.


Таблиця 2.3 Оперативний контроль якості товарів на ПМП "Арконі" на протязі січня 2008 року

№ п/п

Назва

Стандарт якості

Фактичні показники

1

2

3

4

2

Вікна, шт

+

+

3

Двері, шт

+

+

4

Ролети, шт

+

+


Як показують дані таблиці 2.3 якість товарів ПМП "Арконі" повністю відповідають встановленим стандартам якості.

Як показує оперативний контроль досить явним є не доопрацювання відділу продажів та маркетингу. Що в свою чергу вказує на найбільш відстаючі від роботи відділи ПМП "Арконі".Висновки та пропозиції


Будівельна компанія "Арконі" вже більше дев'яти років здійснює свою діяльність на території Вінниччини та України. На самому початку свого заснування компанія займалася проведенням ремонтно-будівельних робіт. Вона пройшла шлях від невеликої фірми, постійно стикається з проблемою закупівлі необхідних будівельних матеріалів, до великої будівельної організації, яка зараз і займається закупівлею матеріалів з подальшою реалізацією будівельним фірмам та організаціям.

Основний успіху будівельної компанії є висока якість робіт, професіоналізм персоналу, прогресивні технології, сучасні будівельні матеріали і чітка, до дрібниць продумана організація виробництва.

По порівнянні з більшістю інших будівельних фірм, що працюють у Вінниці, "Арконі" забезпечує своїм клієнтам ряд істотних переваг. По-перше, - при високому рівні будівництва або обробки, ціни виробництва робіт значно нижче. Це досягається за рахунок зменшення накладних витрат, пов'язаних із закупівлею будівельних матеріалів. По-друге, - надається гарантія якості і термінів плюс гарантійне і післягарантійне обслуговування.

Основною проблемою підприємства у відносинах з контрагентами є криза неплатежів та зниження обсягів виробництва в різних галузях господарства. Але, незважаючи на всілякі негаразди, підприємство користується високим авторитетом у партнерів, оскільки за 4 роки існування довело, що здатне ефективно працювати, бути надійним партнером по бізнесу.

Виходячи з аналізу маркетингової діяльності підприємства, можна сказати, що на сьогоднішній день роль маркетингової діяльності значно зросла а конкурентоспроможність продукції підприємства на внутрішньому ринку досить висока.

Плануючи обсяг і структуру реалізації товарів в умовах ризику керівництво передбачає результати різних альтернатив. Невідома лише ймовірність досягнення кожного результату. Задача полягає в тому, щоб виявити ймовірність кожного результату і на цій основі приймати рішення, маючи на увазі кінцевий стан бажаного результату. Основним планом діяльності підприємства є бізнес-план, де визначається план ресурсного забезпечення, оціночні показники діяльності, плани фінансових результатів та соціального розвитку.

Велика робота проводиться у перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів, їх пристосуванню до нових умов господарювання та загальної комп'ютеризації.

Система внутрішнього економічного контролю визначається внутрішніми правилами та процедурами контролю, які запроваджуються власником підприємства для досягнення поставленої мети – забезпечення (в межах можливого) стабільного і ефективного функціонування підприємства, дотримання внутрішньої господарської політики, збереження та раціонального використання активів підприємства, запобігання та викриття фальсифікацій і помилок, достовірності бухгалтерських записів та своєчасної підготовки фінансової інформації.

Дослідження проведенні стосовно кількості проданого товару і його запланованих показників найбільш повно показує недоліки в роботі того, чи іншого відділу чи особи. Так, завдяки оперативному контролю кількості проданого товару можна говорити про неналежне врахування в рекламних компаніях такого товару як двері. Оскільки більшість рекламних компаній ПМП "Арконі" побудовані на рекламі вікон. Тому саме, таке дослідження дає сигнал про не доопрацювання, або однобокість рекламних компаній.

Як показує оперативний контроль досить явним є не доопрацювання відділу продажів та маркетингу. Що в свою чергу вказує на найбільш відстаючі від роботи відділи ПМП "Арконі".


Вінницький фінансово-економічний університет Кафедра менеджменту Звіт Про виробничу практику на ПМП "Арконі"

Больше работ по теме:

Предмет: Менеджмент

Тип работы: Отчет по практике

Новости образования

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: MAIL@SKACHAT-REFERATY.RU

Скачать реферат © 2020 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ