Автоматизація бухгалтерського обліку ТОВ "Хлібороб"

 

Зміст


1Природна характеристика господарства, та аналіз його фінансово-господарської діяльності

1.1Характеристика господарства

1.2Економічні і соціальні умови виробництва

1.3Спеціалізація господарства і результати його виробничо-фінансової діяльності

2Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі

2.1Економічний зміст та завдання обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

2.2Первинний облік руху поголівя тварин

2.3Звітність про наявність та рух тварин

2.4Методи оцінки тварин

2.5Синтетичний і аналітичний облік тварин на вирощування та відгодівлі

2.6Інвентаризація тварин

3Застосування компютерної техніки

3.1Дослідження функцій текстового редактора Word

3.1.1Дослідження функції Менню Формат - Напрямок тексту

3.1.2Дослідження функції Менню Таблиця - таблиці

3.2Дослідження функцій редактора електронних таблиць Excel

3.2.1Дослідження функції Менню Счет

3.2.2Дослідження функції меню Формат ? Комірка

3.3Використання редактора електронних презентацій PowerPoint

3.4Застосування редактора баз даних Access

3.5Оформлення графічної частини

4Висновки і пропозиції

5Список використаної літератури

Вступ


Указ Президента України «Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики передбачає інтеграцію України у світовій економічні відносини та перебудову системи економічної інформації відповідно до міжнародних стандартів».

Звідки випливає, що бухгалтерський облік - це система знань в основу якої покладено економіку, право і математику. Водночас це й практична робота - спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксування господарських операцій. Відповідно тут висвітлено пізнавальну і практичну мету бухгалтерського обліку. Пізнавальна мета - це розуміння предмету і методу бухгалтерського обліку та їх складових. Практична мета полягає в умінні на практиці застосовувати одержані знання - організовувати облік сільського господарства, враховуючи різнобічне значення облікової інформації.

В умовах ринкової економіки значну роль відіграє бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати підприємствами.

Сільськогосподарські підприємства є субєктами підприємницької діяльності. Їхні види визначаються за формами власності і формами господарювання. Функціонування сільськогосподарських підприємств різних форм власності регламентується Конституцією України, Земельним кодексом України, а також законами України: «Про власність», «Про форми власності на землю», «Про підприємство», «Про колективне сільськогосподарське підприємство», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства», «Про сільськогосподарську кооперацію», «Про селянське господарство».

Згідно із законодавством на підприємствах бухгалтерський облік здійснюється на приватних, в сільськогосподарських кооперативах, господарських товариствах, селянських господарствах.

Для ведення бухгалтерського обліку у ТОВ «Хлібороб» здійснюється з дотриманням вимог національних стандартів. Для кожної ділянки поточного обліку розкриваються економічна сутність та визначаються характерні особливості, формуються завдання бухгалтерського обліку.

У такій важливій сфері людської діяльності як виробництво застосовуються станки з числовим програмним керуванням гнучкі автоматизовані комплекси, робото технічні системи, автоматизовані лінії тощо. Компютерні технології інтенсивно застосовуються у галузях виробництва.

Основними програмами для роботи в бухгалтерії є: Word, Excel, PowerPoint, Access та «1 С Підприємство».

Word призначений для створення текстових документів, таблиць та різних екранних малюнків проте з таблицями легше працювати в Excel що складається з суцільної електронної таблиці. PowerPoint служить для створення електронної презентації, Access для створення та друку нових баз даних, таблиць, запитів та звітів. Програма «1 С Підприємство» призначена для вирішення широкого кола задач.


1.Природна характеристика господарства, та аналіз його фінансово-господарської діяльності


1.1Характеристика господарства


ТОВ «Хлібороб» села Завадівка розташоване в Південній частині Чемеровецького району в зоні Західного Лісостепу.

За господарством закріпленні угіддя загальна площа яких становить 682 га та основні засоби.

Середня відстань масивів від села становить 3-5 км, від центрльно господарського двору 3,5-5,5 км. Звязок між населеним пунктом, господарським двором, земельними масивами здійснюється при допомозі шляхів внутрішнього та міжміського сполучення.

Рельєф територій земельних угідь розташований на схилах до 10-12% саме господарство розміщене в центрі населеного пункту на рівнині.

У загальному рельєф території господарства не визначається складністю і дозволяє проводити повністю механізований обробіток ґрунту.

Кліматичні умови даного господарства сприятливі для вирощування всіх сільськогосподарських культур.


1.2Економічні і соціальні умови виробництва


Земельні ресурси - це національне багатство нашої країни, важлива умова життя і діяльності суспільства, матеріальна основа розвитку сільського господарства, база для розміщення і функціонування усіх галузей народного господарства.

Тому найбільш повне і раціональне використання землі для виробництва продукції є найважливішим завданням сільського господарства.

Склад земельних угідь у ТОВ «Хлібороб» розглянемо у нижче наведеній таблиці.

Таблиця №1. Склад і структура земельних угідь по ТОВ «Хлібороб»

Види угідь2008 рік2009 рік2010 рікПлоща гаСтруктура %Площа гаСтруктура %Площа гаСтруктура %Земельні угіддяС/г угіддяЗемельні угіддяС/г угіддяЗемельні угіддяС/г угіддя12345678910Загальна земельна площа всього 490 100 х 672 100 х 672 100 хЗ них: а)рілля 490 х 672 х 672 хб)пасовища---в)сіножатті---г)багаторічні насадження - - -Ліси---Водоймища---

Розглянувши дані наведенні у таблиці бачимо що ТОВ «Хлібороб» земельні угіддя використовуються лише під щорічні посіви тобто вони віднесенні до ріллі і становлять 674 га.

Ліси, водоймища і сіножатті нажаль відсутні.

Для здійснення виробничої діяльності сільськогосподарським підприємством потрібні основні засоби або інакше кажучи засоби праці.

При визначенні основних засобів необхідно виходити з того що вони є частиною активів контрольованих підприємством в результаті діяльності. До основних засобів належать: земельні ділянки будинки та споруди, передавальне устаткування, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження.

Структура та види основних засобів у ТОВ «Хлібороб» розглянемо у таблиці №2.

Таблиця №2. Склад і структура основних засобів у ТОВ «Хлібороб»

Види основних засобів 2008 рік2009 рік2010 рікВартість т.грнСтруктура %Вартість т.грнСтруктура %Вартість т.грнСтруктура %1234567Всього основних засобів 680 100 836 100 836 100Земельні ділянки:Будинки і споруди30136844,036844,0Машини та обладнання29235842,835842,8Транспортні засоби41536,3536,3Інструменти прилади та інвентар 36 51 6,1 51 6,1Робоча і продуктивна худоба10 60,86 ,8Інші основні засоби---

Розглянувши склад і структуру основних засобів на ТОВ «Хлібороб» бачимо їх кількість протягом 2003-2005років значно зросла, як в загальному так і по кожному виду окремо. В загальному вартість на яку числяться основні засоби становить 156 т.грн.

Вартість на яку числиться робоча і продуктивна худоба зменшилась. Та взагалі показники покращились.

Трудові ресурси - це передусім соціально-економічна категорія, в якій продуктивні сили і виробничі відносини взаємо обумовленні. Вони є сукупність носіїв потенціальної робочої сили і тих відносин які виникають у процесі їх відтворення. Зміни у чисельності трудових ресурсів безпосередньо визначається народжуваністю і смертністю населення, його пстхо-фізичним станом, співвідношенням тих, що досягли працездатного віку, і тих, що виходять на пенсію.

Щоб дізнатися про рух трудових ресурсів на ТОВ «Хлібороб» розглянемо таблицю №3.

Таблиця №3. Використання трудових ресурсів по ТОВ»Хлібороб»

Показники2008 рік2009 рік2010 рікВсього працює чоловікВідпрацьовано люд/годВсього працює чоловікВідпрацьовано люд/годВсього працює чоловікВідпрацьовано люд/год1234567Дорослі працездатні345664029314702648020Чоловіки віком від 16 до 60 р.р244416021216301833300Жінки віком від 16 до 55р.р101080088080814720Непрацездатні у працездатному віці Чоловіки віком від 60 р. і старші2124021240-Жінки від 55р. і старші24401540-Підлітки віком до 16 р.---Всього385664032314702648020

З даних таблиці видно, що відбувся рух трудових ресурсів у ТОВ «Хлібороб» з кожним наступним роком кількість скорочувалась, аналогічно й кількість відпрацьованих годин зменшувалась. Так на 2010 рік трудові ресурси скоротились на 12 чоловік.


1.3Спеціалізація господарства і результати його виробничо-фінансової діяльності


ТОВ «Хлібороб» спеціалізується на вирощуванні зернових культур, розведенні великої рогатої худоби, оптовій торгівлі зерном.

Що ж таке спеціалізація? Спеціалізація - це форма суспільного поділу праці, яка виражена у галузях суспільного виробництва.

Таблиця №4. Структура товарної продукції по ТОВ «Хлібороб»


З таблиці видно що основна спеціалізація господарства зосереджена на зернових та буряках також яловичині, свинарстві і меді, надані деяких послуг та реалізації товарів.

Рентабельність є важливою економічною категорією, яка властива діяльність підприємства на принципі госпрозрахунку. У такому випадку господарство має відшкодувати свої витрати на виробництво продукції сумою виручки одержаної за реалізацію тобто прибутком.

Розглянемо рентабельність ТОВ «Хлібороб» у таблиці №5.


Таблиця №5. Рентабельність виробництва продукції у ТОВ «Хлібороб»


З даної таблиці видно, що найбільші показники рентабельності займають зернові культури та м'ясо ВРХ і свинини. Також видно, що ціни реалізованої продукції приносять підприємству непоганий дохід.


2Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі


2.1Економічний зміст та завдання обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі


Галузеві особливості сільського господарства суттєво впливають на організацію і технологію виробництва, і відповідно на побудову бухгалтерського обліку. До таких специфічних обєктів обліку, яких не має жодна галузь народного господарства відносяться тварини на вирощуванні та відгодівлі.

У господарствах суспільного сектора вирощується близько третини від загального поголівя худоби в усіх категоріях господарств.

Молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі складають особливу групу основних засобів. За своїм економічним змістом тварини на вирощуванні та відгодівлі є незавершеним виробництвом галузі тваринництва тому, що вони постійно змінюють масу і оцінку. Ці зміни повязані з витратами на утримання тварин і їх годівлю до моменту їх реалізації, забою або переведення до основного стада.

Поряд з цим після вирощування та відгодівлі, тварин цієї групи можна реалізувати забивши на м'ясо, що зумовлює віднесення їх до матеріальних оборотних засобів. Для відокремлення процесу виробництва в тваринництві від інвентарного обліку тварин, в бухгалтерському обліку введені окремі синтетичні рахунки, які з одного боку, дають змогу накопичувати і систематизувати витрати на вирощування та відгодівлю тварин, стежити за збільшенням їх живої маси, а з другого - вести облік наявного поголівя, його живої маси, вартості на початок звітного періоду, а також змін показників за звітній період.

До складу молодняку тварин включають поголівя, вирощене у власному господарстві та придбане на стороні. Сюди ж відносять нетелів та свиноматок, що перевіряються, піддослідних тварин, а в спеціалізованих господарствах по вирощуванню тварин основного стада - ще й корів первісток від моменту розтелення до реалізації.

Не включають до складу молодняку тварин і тварин на відгодівлі, поголівя основного стада продуктивної худоби та робочої худоби.

В процесі вирощування молодняку та відгодівлі худоби, в стаді тварин відбуваються зміни. Збільшується поголівя тварин за рахунок одержання приплоду, за рахунок придбання худоби в інших господарствах та у громадян. До відгодівельної групи надходить худоба, вибракувана із основного стада.

Основним завданням обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі в сільськогосподарських господарствах є:

·постійне забезпечення керівників і спеціалістів оперативною інформацією про наявність поголівя тварин за їх видами і статево-віковими групами для прийняття управлінських рішень;

·своєчасне та правильне оформлення відповідними документами операцій та забезпечення достовірних даних про всі зміни, що відбуваються у складі поголівя ;

·контроль за збереженням тварин в місцях їх утримання і на всіх етапах їх руху;

·забезпечення щоденної реєстрації даних про рух поголівя з метою визначення потреб виробничих підрозділів в кормах на кожен день;

·забезпечення щомісячного зважування тварин, щоб мати точні дані про приріст живої маси для визначення результатів вирощування та відгодівлі тварин;

·правильне обчислення первісної вартості тварин при їх надходженні, оцінка їх при вибутті.

Необхідними передумовами здійснення контролю за збереженням молодняку тварин, і тварин на відгодівлі є:

·перевірка чисельності тварин та їх обовязкове зважування при визначенні приросту, прийманні та відпуску;

·проведення контролю за своєчасним і правильним веденням обліку поголівя на фермах;

·систематичне проведення інвентаризації з метою недопущення втрат поголівя та маси;

·встановлення переліку осіб і укладання з ними договорів про повну матеріальну відповідальність, якщо вони відповідають за приймання і відпуск тварин, їх зважування, правильне та своєчасне оформлення цих операцій, а також збереження закріплених за ними тварин;

·звільнення і переміщення матеріально відповідальних осіб за згодою бухгалтера;

·затвердження переліку посадових осіб, яким надано право підписувати документи на переміщення тварин в господарстві, а також видавати дозвіл. Списки цих осіб, а також зразки їх підписів повинні бути передані в структурні підрозділи.


2.2Первинний облік руху поголівя тварин


Вибуття тварин в інші господарства, продаж переробним підприємствам обліковують у Товарно - транспортній накладній в якій зазначають тварин що вибули, їх номери, клички, стать, вік, масть, живу масу і вартість. Перед відправленням тварин зважують і визначають їх вгодованість. Товарно - транспортну накладну підписують завідувач ферми, зоотехнік, ветеринарний лікар, особа відповідальна за відправлення і приймальник.

Переробні підприємства приймають тварин у встановленому порядку і на прийняту продукцію виписують Приймальну квитанцію.

А разі забою тварин знятих з відгодівлі або нагулу, вимушеного дорізу, падежу, загибелі від стихійного лиха або з інших причин, комісія, призначена керівником підприємства, складає Акт на вибуття тварин на кожен випадок окремо.

В акті повинні бути докладно в казанні причини та обставини вибуття тварин, а також можливе використання продукції.

Акт складає в день вибуття комісія в складі зоотехніка, ветеринарного лікаря, завідувача ферми та особи, за якою було закріплено тварину.

Якщо шкура тварини, що загинула, має товарну цінність і може бути реалізована, в акті зазначається: «Шкура знята і здана на склад за накладною №» коли з певних причин її не використовують, то в документі вказують: «Труп утилізовано разом зі шкурою» . Після затвердження акта виконують записи про вибуття поголівя в Книзі обліку руху тварин і його разом зі Звітом про рух тварин на фермі подають в бухгалтерію господарства.

В кінці робочого дня Акт на вибуття худоби підписують всі члени комісії, призначеної керівництвом підприємства на період окоту для високоякісного прийняття продукції забійним пунктом.

На підприємствах, які закуповують худобу, в подальшому її відгодовують, для оформлення закінчення відгодівлі худоби та прийняття її від скотаря чи свинаря, керівник ферми складає Акт зняття худоби з відгодівлі, нагулу, дорощування. У випадках коли молодняк тварин відпускають працівникам підприємства у рахунок заробітної плати або як натуральну оплату праці, оформляють Накладну внутрішньогосподарського призначення в ній вказують кількість голів, їх живу масу, вартість, інвентарний номер, стать, вік.

Важливе значення в обліку відіграє оцінка тварин протягом року, які переводяться в старші вікові групи або вибувають з господарства. Молодняк великої рогатої худоби, свиней оцінюється за фактичною живою масою та плановою собівартістю.

В кінці року планова собівартість молодняку тварин, що переведенні в старші вікові групи і вибули з господарства, доводиться до рівня фактичної шляхом коригування сум методом до проводки або «червоне стадо».

Протягом року всі фактичні витрати на утримання тварин на вирощуванні та відгодівлі обліковують за економічними елементами, затвердженими Положенням бухгалтерського обліку 16 «Витрати».

Велике значення має правильне документальне оформлення переведення тварин з однієї вікової групи в іншу. У всіх випадках переведення телят, поросят, лошат з однієї вікової групи в іншу, а також відлучення молодняку складають Акт на переведення тварин з групи в групу. Акт заповнює зоотехнік чи бригадир в день переведення.


2.3Звітність про наявність та рух тварин


Відповідальність за ведення обліку на фермі покладено на її завідувача, зоотехніка або бригадира. В міру відображення руху тварин у первинних документах дані їх реєструються в Книзі обліку руху тварин . В книзі відкривають аналітичні рахунки по кожній статево - віковій групі тварин у тому ж порядку, що і в бухгалтерії підприємства. Після запису всіх даних первинних документів за місяць підраховують підсумки по руху тварин і відводять залишки на початок наступного місяця, які відображують у кількісних показниках.

На підставі первинних документів та Книга руху тварин складають Звіт про рух тварин і птиці на фермі в якому відображують підсумкові дані про наявність і рух тварин за місяць по кожній обліковій групі. Залишки і рух тварин та птиці у звіті відображують в кількісних показниках. Звіт складається зоотехніком, завідувачем ферми чи бригадиром в двох примірниках і у встановленні строки разом з первинними документами по надходженню та вибуттю тварин та птиці подається до бухгалтерії для перевірки та бухгалтерського обліку поголівя.

Для обліку поголівя та закріпленого інвентарю, що переданні під відповідальність певній особі, а також для запису розпоряджень адміністрації та спеціалістів господарства при обїзді, гуртів і табунів застосовується Книжка гуртовика.


2.4Методи оцінки тварин


Тварини придбані в інших сільськогосподарських підприємствах за грошові кошти, оприбутковують на підставі Товарно транспортних накладних і Рахунків - фактури, а в разі придбання племінних тварин заповнюють Племінне свідоцтво.

Тварин які надійшли в порядку безоплатної передачі від інших підприємств як внесок до статутного капіталу, приймають на облік на підставі Рахунків - фактур і Товарно-транспортних накладних.

Сільськогосподарські підприємства здійснюють закупівлю худоби у громадян з поставкою тварин на дорощування і відгодівлю для одержання додаткового приросту маси, а також надають допомогу населенню шляхом приймання від громадян та подальшого продажу заготівельним організаціям.

Приймає худобу від населення з метою постановки її на дорощування і відгодівлю комісія в складі керівника підрозділу, завідувача ферми, зоотехніка, працівника ветеринарної служби та особи якій будуть передані тварини для подальшого вирощування чи відгодівлі.

Зоотехнік і ветеринарний персонал оглядають в присутності особи, яка здає тварин, кожну голову, визначають її вгодованість та живу масу і складають Акт на передачу закупівлю худоби та птиці за договорами з громадянами, який затверджує керівник сільськогосподарського підприємства.

Один примірник Акта видають особі, що передала тварин. При постановці на вирощування та відгодівлю останнім присвоюють інвентарний номер. Головний бухгалтер перевіряє правильність розрахунку вартості куплених тварин в Акті на закупівлю худоби в населення, виписує видатковий касовий ордер і передає його разом з актом у касу для оплати.

Молодняк тварин, а також інша худоба, куплена у населення, стає власністю підприємства і обліковується на фермі і бухгалтерії на загальних підставах.

На приймання сільськогосподарськими підприємствами худоби, та інших тварин від населення для подальшого продажу і доставки їх на приймальні пункти заготівельників або переробників складається Приймально - розрахункова відомість на худобу і птицю, що прийняті сільськогосподарським підприємством від населення для подальшої здачі державі. Вона складається у двох примірниках де зазначають прізвище, імя та по батькові здавальника, кількість голів прийнятої худоби, їхню вгодованість і живу масу. При здавані прийнятої від населення худоби , сільськогосподарське підприємство подає мясопереробному підприємству два примірники відомості. Після зазначення заготівельною організацією або підприємством мясної промисловості живої маси і вгодованості тварин і суми, що належать кожному здавальникові, один примірник відомості залишають в одержувача, а другий повертають із здавальниками худоби.

Підприємства, що здійснюють виробничі функції міжгосподарських, приймають тварин від підприємств - учасників на підставі товарно -транспортних накладних, рахунків - фактур, племінних та ветеринарних свідоцтв. Вгодованість і живу масу худоби визначають в присутності представників постачальників відповідно до діючих положень про порядок приймання поголівя.

Худобу прийняту в порядку часткових внесків, беруть на облік згідно з накладною за кількістю голів, вгодованістю, живою масою встановленими при надходженні. Первісну вартість тварин , що надійшла в господарство відповідно до П (С) БО 9 «Запаси» наведено у таблиціП. №Канали надходженняНазва документаПорядок визначення первісної вартості ( П(С)БО «Записи»)1Тварини на вирощені в господарствіАкт на оприбуткування приплоду тваринСобівартість їх вирощування визначається за П(С)БО 16 «Витрати»2Тварини придбані в інших підприємствах за грошові коштиТоварно-транспортна накладна, рахунок-фактура, племінне свідоцтвоПервісна вартість складається з фактичних витрат на придбання і доставку тварин на підприємство3Тварини одержані підприємством безоплатноТоварно транспортна накладнаПервісна вартість дорівнює справедливій вартості, тобто ціні яку можуть заплатити в результаті продажу обізнаним зацікавленим і незалежним сторонам4Тварини, які надійшли, як внесок у статутній капіталТоварно транспортна накладнаПервісна вартість - це погоджена засновниками підприємства справедлива вартість тварин, тобто вартість, яка зафіксована у засновницьких документах5Тварини, закуплені у громадян для подальшого дорощування продажуАкт на передачу закупівлю худоби за договорами з громадянамиПервісна вартість дорівнює справедливій вартості6Тварини придбані у громадян для подальшого продажуПриймально розрахункова відомість на худобу що прийнята с/г підприємством від населення для подальшої реалізаціїПервісна вартість дорівнює справедливій вартості 7Тварини які були обміняні у іншому господарстві на тварин Товарно транспортна накладнаПервісна вартість дорівнює балансовій вартості переданих тварин 8Тварини які придбані в обмін на інші матеріальні цінностіТоварно транспортна накладнаПервісна вартість тварин, що придбані в обмін на неподібні запаси, дорівнює справедливій вартості отриманих запасів

Відповідно до П(С)БО «Обєднання підприємств», справедливою вартістю тварин на вирощуванні та відгодівлі є їх відновлювальна вартість тобто вартість відтворення їх в сучасних умовах і цінах. На сьогодні відсутній механізм визначення праведливої вартості тому підприємство самостійно вирішує як відбуватиметься визначення справедливої вартості тварин.

При одержані приплоду завідувач ферми, зоотехнік чи бригадир складають у двох примірниках Акт на оприбуткування приплоду тварин. Обидва примірника акта передають у бухгалтерію: один -на наступний день після його складання, а другий в кінці місяця разом зі Звітом про рух худоби на фермі після того як на його підставі будуть зроблені записи в Книзі обліку руху худоби на фермі та в реєстрах зоотехнічного обліку, а також нарахована заробітна плата тваринникам.

Продукцію вирощування молодняку тварин, та тварин на відгодівлі є приріст живої маси поголівя, яке зважують, а також приріст, розрахований по поголівю, яке не зважують.

Молодняк та поголівя великої рогатої худоби і свиней обовязково зважують щомісяця, а також при переведені у наступну вікову групу, з ферми на ферму, від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, в основне стадо, при вибракуванні з основного стада, у момент падежу, забою, продажу. Дані про тварин записують у відповідні документи . Результат зважування молодняку тварин і тварин на відгодівлі що залишилися в групі на кінець звітного періоду, відображають у Відомості зважування тварин, яку складають зоотехнік, завідувач ферми чи бригадир при щомісячних, періодичних і вибіркових зважуваннях тварин у підзвіті кожного скотаря, свинарки, тощо.

Приріст живої маси визначають на підставі Розрахунку визначення приросту. Його складає зоотехнік чи бригадир щомісяця на підставі даних відомостей зважування тварин та документів на надходження та вибуття худоби загалом по фермі за видами і обліковими групами та особами, за якими закріпленні тварини.

При розрахунку кількості приросту маси до живої маси худоби та птиці певної групи на кінець звітного періоду додається жива маса худоби що вибула з цієї вікової групи протягом звітного періоду, а з одержаного підсумку віднімають масу худоби яка надійшла в цю вікову групу за відповідний звітний період, та живу масу худоби, що була в групі на початок звітного періоду.

Розрахунок приросту живої маси можна визначити за формулою:де П - приріст живої маси; Вк.р- вага поголівя тварин на кінець року; Вв - вага тварин, які вибули протягом року; Вп - вага приплоду і поголівя, яке надійшло протягом року; Вп.р- вага поголівя на початок року.

Для визначення середньодобового приросту необхідно одержати приріст по групі за звітній період поділити на кількість кормо-днів в цьому періоді.

Кількість кормо-днів визначається шляхом множення середнього поголівя за звітній період на кількість днів у цьому періоді.

Розрахунок приросту живої маси разом зі Звітом про рух худоби на фермі передають до бухгалтерії і він є підставою для оприбуткування одержаного приросту і нарахування заробітної плати працівникам ферми.


2.5Синтетичний і аналітичний облік тварин на вирощування та відгодівлі


Рахунок 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» призначено для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух: тварин , кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без ставлення на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації.

За дебетом рахунка 21 «Тварини на вирощуванні та відгодівлі» відображується надходження тварин на вирощуванні, які обліковуються за первісною вартістю; приріст живої маси молодняку тварин, за кредитом - вибуття тварин на вирощуванні внаслідок продажу, безоплатної передачі тощо.

Рахунок 21«Тварини на вирощуванні та відгодівлі» має такі субрахунки:

211 «Молодняк тварин на вирощуванні»

212 «Тварини на відгодівлі»

213 «Птиця»

214 «Звірі»

215 «Кролі»

216 «Сімї бджіл»

217 «Доросла худоба, що вибракувана з основного стада»

218 «Худоба, що прийнята для реалізації»

На субрахунку 211 «Молодняк тварин на вирощуванні» ведеться облік наявності, надходження й вибуття молодняку рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней. Аналітичний облік ведеться в розрізі матеріально відповідальних осіб за такими виробничими й віковими групами:

.Велика рогата худоба: телички на випоюванні; бички на випоюванні; телички на дорощуванні; бички на дорощуванні; телиці для ремонту стада; нетелі; корови первістки для реалізації; корови - донори ембріонів.

.Свині: підсосні свинки під матками; підсосні кабанчики під матками; свинки на дорощуванні; кабанчики на дорощуванні; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свинки, що перевіряються.

. Коні: молодняк робочих коней молодняк племінних коней.

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковують також за породами.

На субрахунку 212 «Тварини на відгодівлі» ведеться облік наявності та руху: дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю й нагул. Аналітичний облік ведеться за видами худоби: велика й рогата худоба на відгодівлі й нагулі; свині на відгодівлі. Мясокомбінати на цьому субрахунку обліковують худобу, що перебуває на промисловій відгодівлі.

На субрахунку 213 «Птиця» ведеться облік наявності та руху птиці, як молодняку, так і дорослої. Аналітичний облік ведеться за такими обліковими групами:

.Кури яєчного напряму: молодняк; маточне стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молодняк.

.Кури мясного напряму: молодняк; мясні курчата; маточне стадо.

.Качки: молодняк; доросле стадо.

. Гуси: молодняк; доросле стадо.

.Індики: молодняк; доросле стадо.

. Цесарки: молодняк; доросле стадо.

.Перепілки: молодняк; доросле стадо.

На субрахунку 214 «Звірі» ведеться облік наявності та руху хутрових звірів. Аналітичний облік ведеться за видами звірів окремо молодняку й основного стада.

На субрахунку 215 «Кролі» ведеться облік наявності та руху кролів. Аналітичний облік ведеться за породами окремо молодняку й основного стада.

На субрахунку 216 «Сімї бджіл» ведеться облік наявності та руху бджолиних сімей. Аналітичний облік ведеться за кількістю сімей їх вартістю загалом по пасіці.

На субрахунку 217 «Доросла худоба, що вибракувана з основного стада» ведеться облік наявності та руху поголівя і балансової вартості, вибракуваних і реалізованих або забитих на м'ясо в господарстві без постановки на відгодівлю продуктивних тварин і робочої худоби. Аналітичний облік ведеться за видами тварин.

На субрахунку 218 «Худоба, що прийнята для реалізації» ведеться облік руху тварин, прийнятих від населення для реалізації. Аналітичний облік ведеться за видами худоби.

Дане підприємство використовує не всі проводки цього рахунку лише: 211«Молодняк тварин на вирощуванні» 212 «Тварини на відгодівлі» 217 «Доросла худоба, що вибракувана з основного стада» 218 «Худоба, що прийнята для реалізації».


2.6Інвентаризація тварин


Інвентаризація молодняку тварин, худоби на відгодівлі, кролів, звірів, піддослідних тварин та птиці проводиться щомісяця.

Дорослу продуктивну і робочу худобу заносять в інвентарний опис з зазначенням номера худоби, клички, віку, породи, вгодованості і живої ваги.

Велику рогату худобу, свиней і інших тварин відносять в окремий інвентарний опис.

Інші тварини основного стада, які обліковуються за групами, включають в інвентарні описи по групах відповідно до віку і статті із зазначенням кількості голів і живої ваги по кожній групі.

Молодняк великої рогатої худоби, племінних коней і робочої худоби включають в інвентарний опис окремо із зазначенням номера, статті, клички, породи тощо.

Тварини на відгодівлі, молодняк свиней, та інших видів тварин обліковують по групам, і вносяться в інвентарні описи відповідно номенклатури, яка прийнята в облікових реєстрах із зазначенням кількості голів, і живої ваги по кожній групі.

Інвентарні описи складають за видами тварин на фермах, у відділках, бригадах і по матеріально відповідальних особах.

Відповідно до рішень інвентаризаційної комісії та актів із визначення вартості тварин у бухгалтерії господарства складають відповідні бухгалтерські проводки.


3Застосування компютерної техніки


3.1Дослідження функцій текстового редактора Word


3.1.1Дослідження функції Меню Формат - Напрямок тексту

Напрямок тексту Меню Формат - дозволяє змінити напрямок тексту. Це можна зробити у таблиці чи надписі.

Зміна напрямку: зліва на право;

з верху вниз;

знизу вверх.

Для зміни напрямку тексту у таблиці потрібно ви ділити потрібний фрагмент мишкою або поставити в ту ячейку курсор, далі заходимо в Меню Формат - Напрямок тексту активуємо, зявляється вікно Напрямок тексту - Ячейка таблиці. Вибираємо потрібний напрямок і активуємо Ок.Рисунок 1 Напрямок тексту


3.1.2Дослідження функції Менню Таблиця - таблиці

Властивості таблиці -Меню Таблиця - дає можливість задати розміри і розміщення таблиці, стрічки, ячейки і стовпчиків. Для цього необхідно виділити таблицю, ячейку чи фрагмент зайти в Меню Таблиця функція Властивості таблиці, активувати. Відкривається вікно яке містить такі закладки:

ØТаблиця: розмір - завдання ширини таблиці в см;

вирівнювання - задає тип вирівнювання таблиці;

обтікання - режим обмивання текстом.

Ø: Стрічка: розмір - висота стрічки;

параметри - дозвіл переносу стрічок,

або повтор як заголовку,

ØСтовпчик: розмір - розміри стовпчика.

ØЯчейка: розмір - розміри ячейки;

вертикальне вирівнювання.


Рисунок 2 Властивості таблиці


3.2Дослідження функцій редактора електронних таблиць Excel


3.2.1Дослідження функції Меню Счет

Підраховує кількість чисел в списку аргументів. Функція СЧЕТ використовується для одержання кількості числових комірок в інтервалах чи масивах комірок.

Приклад:

1.Створіть пусту книгу чи листок.

2.Виділіть приклад в розділі. Не виділяйте заголовок стрічки або стовпчика..

Виділіть приклад в справці..

3.Натисніть сполучення клавіш CTRL+C

4.На листку виділіть комірку A1 і натисніть сполучення клавіш CTRL+V.

5.Щоб переключитись між переглядом результатів і переглядом формул, для повернення цих результатів, на жміть сполучення клавіш CTRL+` (апостроф) або в меню Сервис вкажіть на пункт Зависимости формул і виберіть режим Режим проверки формул.


AДаніПродаж1.08.12.2008 2.193.22,244.ИСТИНА5.#ДЕЛ/0!ФормулаОпис(результат)6.=СЧЕТ (A2:A8)Підраховує кількість комірок в наведенім вище списку, Що містять числа (3)7.=СЧЕТ (A5:A8)Підраховує количество комірок в наведеному вище списку, що містять числа в останніх 4 стрічках(2)8.=СЧЕТ(A2:A8;2)Підраховує кількість комірок в вище наведеному списку, що містять числа в значені 2 (4)3.2.2Дослідження функції меню Формат ? Комірка

Все вікно в Excel Складається з суцільної електронної таблиці Вся таблиця складається з комірок, які нумеруються по стрічках від 1 до 65 т 533 сторінок.

Кожна комірка може містити:

А) текст;

Б) число;

В) формула при чому аргументом формули можуть бути інші комірки.

Методи виділення комірок

ØВиділення прямокутного фрагменту.

ØВиділення стрічки.

ØВиділення кількох стрічок.

ØВиділення стовпчика.

ØВиділення кількох стовпчиків.

ØВибіркове виділення стовпчиків, стрічок чи комірок.

Зміни розмірів комірок виконуються перетягуванням границь між стрічками назвами та назвами стрічок.

Для редагування вигляду комірки виконуємо функцію формат комірки, при цьому з являється вікно що містить наступні закладки:

§Число - дає можливість задати вигляд подачі числової інформації у комірці.

§Выравниваные- дає можливість задати вирівнювання тексту по вертикалі по горизонталі, а також задати кут повороту тексту і параметри відображення.

§Шрифт - дає можливість змінити вид шрифту, тип, колір, розмір і під черкнути шрифт.

§Граница - дає можливість змінити тип і колір лінії, що обмежує комірку чи декілька комірок.
Рисунок 3 Формат ячейки

облік тварина інвентаризація автоматизація

§Вид - дає можливість змінити колір заливки комірки на стандартний чи узором.

§Защита - дає можливість змінити параметри захисту комірки.


3.3Використання редактора електронних презентацій PowerPoint


Для створення електронної презентації перш за все потрібно відкрити вікно для роботи PowerPoint.

Активуємо значок створити слайд і робимо розмітку слайда вибираємо макет з текстом і картинкою далі активуємо значок конструктор вибираємо дизайн слайда. На екрані зявиться вікно з створеним слайдом.

Виділяємо комірку Заголовок слайду відкриваємо вікно Word Копіюємо назву функції повертаємось в PowerPoint і вставляємо заголовок.

Виділяємо комірку Текст слайду і так само як і заголовок шляхом копіювання виносимо з Wordy.

Для створення картинки в PowerPoint відкриваємо вікно Word листок що містить картинку і натискаємо клавішу Print Screen для збереження зображення в буфері обміну. Відкриваємо в графічний редактор Paint за допомогою меню Пуск.

Вставляємо з буферу скопійоване зображення за допомогою меню Правка - Вставити Виділяємо потрібний фрагмент і копіюємо

Переключаємось за допомогою панелі відкритих вікон у документ PowerPoint і через меню Правка - Вставить вставляємо картинку.

Виділяємо фрагмент, натискуємо праву кнопку миші і вибираємо функцію Настройка анімації Зявляється вікно де й задаємо ефект анімації, потім задаємо параметри часу виходу, порядок виходу, та напрямок, швидкість анімації та початок виходу.

Після викладення анімацій всіх фрагментів встановлюємо їх послідовність у вікні Послідовність по черзі вибираємо кожен фрагмент и задаємо Додаткові параметри звук, після анімації і анімація тексту.

Задавши всі потрібні анімації переглядаємо слайд якщо він нас задовольняє і міняти нічого непотрібно зберігаємо.

3.4Застосування редактора баз даних Access


Для того щоб створити таблицю у вікні бази даних активізуємо обєкт Таблиці і функцію Створення в режимі конструктора. У графі «Імя поля» вводимо № п/п, Прізвище, Імя, По батькові, Посада, Дата народження, а у графі «Тип даних» -Лічильник, навпроти №П/п і Текстовий, для наступних тьох стрічок, Числовий,навпроти інших двох. При закритті вікна виконуємо збереження таблиці по назві предмету.

Активізуємо створену таблицю і вводимо данні.

Для створення запитів активізуємо обєкт «Запити» і функцію Створення запитів з допомогою майстра. Далі виконуємо вибір полів № п/п, Прізвище, Імя, По батькові, а також Оплату праці з таблиць по усіх предметах. Створений запит перейменовуємо з імям Оплата праці.

Далі для створення звітів активізуємо обєкт «Звіти» і функцію Створення звітів з допомогою майстра. Далі виконуємо вибір усіх полів таблиці особисті діні (запиту Оплата праці), рівні групування та сортування не вказуємо, задаємо табличний макет і книжну орієнтацію сторінок (альбомна - для Запиту), стиль - «Сжатый» і назву звіту - по умовчанню.


3.5Оформлення графічної частини


Для виконання графічної частини створюємо у своїй папці файл з назвою 1-АльбомMAX_Фамілія, задаємо для нього альбомну орієнтацію паперу при допомозі меню Файл ? Параметри сторінки, скопіюємо з методичного посібника (додаток 8.) рамку з кутовим штампом. При допомозі функції меню Форма ? Обєкт задаємо положення рамки по 0,3см нижче і 0,6см правіше відносно сторінки.

Кутовий штамп заповнюємо відповідно до вимог методичного посібника, використовуючи при цьому масштаб 500%, так як шрифт у штампі досить малий. Шрифт у верхній лівій рамці створюємо за допомогою обєкту WordArt текстом якого є шифр, тому що цей напис має бути розвернутим на 180º. при допомозі меню Малювання ? Повернути/Відобразити, задаємо потрібні розміри і розміщення.

Для вмісту листа 1 копіюємо таблицю 4 після вставки задаємо потрібний шрифт, висоту, ширину.таблиці. Відкриваємо з таблиці лист Excel вибираємо з таблиці потрібні дані на основі яких створюємо діаграму. За допомогою функції меню Формат ? Обєкт задаємо положення рамки по 0,7см нижче і правіше відносно сторінки.

Для створення другого листа створюємо у своїй папці файл з назвою 1-Книжний_Ейсмонт, копіюємо з методичного посібника рамку з кутовим штампом. Кутовий штамп і верхню ліву рамку заповнюємо аналогічно.

Для вмісту листа 2 виконуємо копіювання Таблиці 5.Робимо дві копії в другій відкриваємо лист Excel за допомогою клавіші Ctrl виділяємо комірки з цифрами і на їх базі створюємо діаграму задаємо потрібні параметри шрифту, розміщення робимо підпист і зберігаємо.


4Висновки і пропозиції


ТОВ «Хлібороб» розташоване у селі Завадівка має досить сприятливі умови для виробництва продукції та вирощування с/г культур і майже кожного року господарство поповнює свої запаси основними засобами, технікою, складськими приміщеннями. Загальна земельна площа також збільшилась, кількість працівників значно скоротилась за рахунок автоматизації праці. Господарство щорічно отримує прибутки від реалізації продукції, надання послуг.

В господарстві числяться тварини на вирощуванні та відгодівлі Молодняк тварин на вирощуванні та відгодівлі складають особливу групу основних засобів. До складу молодняку тварин включають поголівя, вирощене у власному господарстві та придбане на стороні. Туди ж відносять нетелів та свиноматок, що перевіряються, піддослідних тварин. Тварини що купують в інших сільськогосподарських підприємствах за грошові кошти, оприбутковують на підставі товарно-транспортних накладних.

При одержані приплоду завідувач ферми, зоотехнік чи бригадир складають у двох примірниках Акт на оприбуткування приплоду тварин.

Приріст живої маси визначають на підставі Розрахунку визначення приросту. Його складає зоотехнік чи бригадир щомісяця на підставі даних відомостей зважування тварин та документів на надходження та вибуття худоби загалом по фермі за видами і обліковими групами та особами, за якими закріпленні тварини.

Тварини на відгодівлі, молодняк свиней, та інших видів тварин обліковують по групам, і вносяться в інвентарні описи відповідно номенклатури, яка прийнята в облікових реєстрах із зазначенням кількості голів, і живої ваги по кожній групі.

Застосування компютерної техніки дуже важливе у веденні бухгалтерії Основними програмами для роботи в бухгалтерії є:Word, Excel, PowerPoint, Access та «1 С Підприємство».

Word призначений для створення, редагування, тексту таблиць та різних екранних малюнків. Спеціальною програмою для роботи в режимі таблиць є Excel що складається з суцільної електронної таблиці. PowerPoint служить для створення електронних презентацій, Access для створення та друку нових баз даних, таблиць, запитів та звітів. Програма «1 С Підприємство» призначена для вирішення широкого кола задач.

Моєю пропозицією буде: тварини що вирощуються, а пізніше йдуть на продаж чи на забій приносять непоганий прибуток господарству, тому їх кількість мала б бути більшою а технологія відгодівлі більш досконалою, наприклад: вносити в корми вітамізовані добавки, відгодівлю проводити багато калорійними кормами.

Наймати на роботу нових працівників бухгалтерії, що добре знаються на роботі з персональним компютером добре орієнтуються в потрібних програмах, або перекваліфікація вже найманих. Та перш господарство перш за все мало б придбати необхідну кількість компютерів.


5Список використаної літератури


1.Бобров В. Л Основи ринкової економіки. - Вища школа 2003 -719с.

2.Гурій А. М. Поворознюк. Н. М. Самсонова В. В. Інформатика та інформаційні технології. ООО «Компанія СМІТ» 2003. - 352с.

.Демяненко М. Я. Облік у селянському господарстві. К. ІАЕ 2001 - 403с.

.Кривоносов Ю. А. Огійчук М. Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах.К: Вища школа 2003 -800с.

.Ковальчук В. М. Загальні основи ринкової економіки. -Т.:СМП «Астон» - 1994. - 228с.

.Кісільов А. П. Основи бізнесу. Київ «Вища школа» 1998 - 191с.

.Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України.Підручник для студ. економ. цпец. вищ. навч. зкл. 5-те вид. допов. Й переробл.- К.:А.С.К., 2000-784с.

.Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку К.:Знання, 2003-444с.

.Шевеленко С. Д. Федів І. І. Підприємство і підприємницька діяльність К6 Вища школа 1997-224с.

.Шида А. В. Основи менеджменту К.:товариство «Знання» КОО,1998-512с.Зміст 1Природна характеристика господарства, та аналіз його фінансово-господарської діяльності 1.1Характеристика господарства 1.2Економічні і соціа

Больше работ по теме:

Предмет: Бухучет, управленч.учет

Тип работы: Диплом

Новости образования

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: MAIL@SKACHAT-REFERATY.RU

Скачать реферат © 2018 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ