Агроекосистема та її конструювання

 

План


Вступ

Конструюва?ння агроекосисте?ми

Біогумус

Особливості розвитку і живлення сільськогосподарських культур

Відродження родючості грунту

Закони землеробства

Системи землеробства і сівозміни

Системи землеробства та їх класифікація

Сівозміна - основна ланка системи землеробства

Заходи щодо підвищення екологічності систем землеробства

Висновок

Список використаної літературиВступ


Сільськогосподарська екологія <#"justify">Конструюва?ння агроекосисте?ми


Особливої уваги при конструюванні агроекосистем заслуговують рослини-репеленти <#"justify">Заходи щодо підвищення екологічності систем землеробства


При екологічній системі землеробства допускається суворо обмежене використання пестицидів, частіше у вигляді санітарних (локальних) заходів на вогнищах розмноження <#"justify">Висновок


Незважаючи на відносно високу природну <#"justify">Список використаних джерел


Банніков А. Г. Основи екології <http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97> та охорона середовища. /-4-ое вид., Перераб. І доп. - М.: Колос, 1999. - 304 с.

Кірюшин В. І. Екологічні <http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F> основи землеробства. - М.: Колос, 1996. - 367 с.

Уразаєв Н. А. Сільськогосподарська екологія. -М.: Колос, 2000. -304 С.

Черніков В. А. Агроекологія. - М.: Колос, 2010. - 536 с.

Хуснідінов Ш. К., Кудрявцева Т. Г., Мартемьянова А. А. Методичні вказівки з проведення лабораторно-практичних занять з курсу «Сільськогосподарська екологія» .- Іркутськ <http://ua-referat.com/%D0%86%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA>, 2008. -55с

К.А. Тимирязев. Вибрані твори. Державне видавництво сільськогосподарської продукції. Москва -1949.

Б.А. Рубін. Курс фізіології рослин. Державне видавництво «Вища школа» - 1963. агроекосистема біогумус землеробство сівозміна

М.М. Мусієнко. Фізіологія рослин, м. Київ «Либідь» 2010.

В.Т. Пчьолов. Виноград. Ростов-на-Дону «Фенікс» 2009.

Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. Рослинництво. НВФ „Українські технології" Львів -2006.

В.В. Лихочвор. Рослинництво. Київ - 2004.

Г.Е. Зіельберман. Електрика і магнетизм. Видавництво «Наука». Москва - 1970.

В.А. Копілевич., Л.В. Войтенко., С.Д. Мельничук, М.Д. Мельничук. Хімія навколишнього середовища. „Фенікс" Київ - 2011.

К.С. Лосев. Вода. Гідрометеовидат. Ленінград - 1989.

Ю.І. Посудін. Біофізика рослин. „Нова книга" - 2004.

Н.Л. Глінка. Загальна хімія. Держхімвид. Москва -2009.

М.Ф. Повхан., І.А. Мельничук і інші. Вермикультура: виробництво і використання. Київ - 1994.

В.А. Копілевич., Д.О. Мельничук і інші. Загальна та біонеорганічна хімія. „Фенікс" Київ-2001.

А. Кобоста-Пендіас, X. Пендіас. Мікроелементи в фунтах і рослинах. «Мир» - 1989.

Інститут овочеводства і бахчеводства УААН. Вирощування овочів методами органічного землеробства. Донецьк - 2008

Під редакцією М.К. Шикули. Відтворення родючості фунтів у ґрунтозахисному землеробстві. Оранта, Київ -2011


План Вступ Конструюва?ння агроекосисте?ми Біогумус Особливості розвитку і живлення сільськогосподарських культур Відродження родючості грунту

Больше работ по теме:

Предмет: Сельское хозяйство

Тип работы: Курсовая работа (т)

Новости образования

КОНТАКТНЫЙ EMAIL: MAIL@SKACHAT-REFERATY.RU

Скачать реферат © 2019 | Пользовательское соглашение

Скачать      Реферат

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СТУДЕНТАМ